ស្វែងរកផលិតផល
ឥឡូវនេះ! លោកអ្នកអាចទិញទូរស័ព្ទដៃនៅ ថៃ សេង ដោយបង់ប្រាក់រំលោះ
ក្នុងរយៈពេលពី ៦​ ខែ ទៅ ១២ ខែ តារយៈ AEON

About Us

 

 

ថៃ សេង លក់ទូរស័ព្ទ សូមស្វាគមន៏! Well come to Thai Seng Phone Shop!

រាល់ការជាវទូរស័ព្ទពីហាងយើងខ្ញុំនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនូវScreen ,Software និង Game.